Vrije gewichten versus machines

Vrije gewichten

Bron: Prof. Bert A.M. van Wingerden

In de verschillende studies is aangetoond dat de krachtontwikkeling bij het trainen met vrije gewrichten sneller verloopt in vergelijking met machinetraining voor de gelijke beweging. Dit is te verklaren uit de veel grotere verstoring van de homeostase door de noodzakelijke actieve stabiliteit en de complexe coördinatie welke bij vrije gewichten gevraagd wordt.

Transfer naar de dagelijkse situatie in hobby, sport en werk kan alleen dan plaatsvinden wanneer de bewegingen welke worden getraind ook daadwerkelijk qua bewegingsstructuur, synchronisatie, stabiliteit, contractiemechanismen etc. overeenkomen. Het zal een ieder duidelijk zijn dat dit alleen middels vrije gewichten kan worden gerealiseerd. Het dagelijkse leven bestaat continu uit bewegingen en handelingen waarbij de bovenste extremiteit en romp ten opzichte van de onderste extremiteit moet worden gestabiliseerd. Alleen met vrije gewichten kan men deze situatie simuleren en trainen.